Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola, příspěvková organizace, Bordovice
744 01 Bordovice 83

Mapka

MŠ: +420 556 855 539
ŠJ: +420 552 303 922

ms@bordovice.cz

Obecná charakteristika školy

            Mateřská škola Bordovice je samostatnou příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Obec Bordovice. Mateřská škola je v obci jediná, byla zřízena v budově bývalé základní školy. V roce 2014 proběhla rekonstrukce budovy školy, ve školním roce 2015/2016 byla z prostředků evropských fondů rekonstruována i školní zahrada. Stravování pro všechny děti zajišťuje mateřská škola prostřednictvím vlastní školní jídelny.

Vzhledem k tomu, že zájem veřejnosti o umístění dětí se opakovaně zvyšoval, kapacita mateřské školy byla navýšena s účinností od 1. 9. 2015 na 28 dětí. Podmínky pro činnost mateřské školy jsou stanoveny na základě platné legislativy z hlediska bezpečnosti, hygieny a zvolené organizace vzdělávání.

Mateřská škola je umístěna uprostřed malebné podhorské vesnice Bordovice v sousedství kaple a nákupního střediska. Jedná se o klidnou lokalitu s možností pestrého vyžití v přírodě. Součástí školy je také školní zahrada, která je situována za školní budovou.

Budova mateřské školy je přízemní. Děti mají k dispozici šatnu, hernu, stabilní ložnici, jídelnu a sociální zařízení. Dále je zde kuchyň s přípravnou, ředitelna, kancelář, školní kabinet, sklad potravin a sociální zařízení pro zaměstnance.

Všechny místnosti i přilehlé prostory jsou účelně a prakticky zařízeny. Výzdobu tvoří především výtvarné a rukodělné práce dětí. Informace o dění v mateřské škole mohou zákonní zástupci dětí a širší veřejnost získat v místním zpravodaji, na nástěnkách a webových stránkách mateřské školy.