Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola, příspěvková organizace, Bordovice
744 01 Bordovice 83

Mapka

MŠ: +420 556 855 539
ŠJ: +420 552 303 922

ms@bordovice.cz

Přijetí do MŠ

19.05.2015 19:35

Výsledky zápisu do Mateřské školy Bordovice

 pro školní rok 2015/2016

Pořadí v tabulce určuje pořadí dětí pro přijetí do mateřské školy. Přijaty budou tři děti s nejvyšším počtem bodů, v případě, že Krajský úřad MSK povolí navýšení kapacity MŠ na 28 dětí, budou dodatečně přijaty další dvě děti.

Přidělený

kód

Bodové hodnocení

 

 

Bydliště

v obci

Věk

dítěte

Celodenní

umístění

Sourozenec

V MŠ

Opakovaná           žádost

Součet

bodů

151610

20

10

2

2

0

34

151606

20

10

2

0

0

32

151612

20

5

2

2

0

29

151611

20

5

2

2

0

29

151609

20

5

2

0

0

27

151613

20

0

2

2

0

24

151603

20

0

2

2

0

24

151602

20

0

2

0

0

22

151604

20

0

2

0

0

22

151607

20

0

2

0

0

22

151608

20

0

2

0

0

22

151605

20

0

2

0

0

22

151601

0

0

2

0

0

2

V Bordovicích dne 15. 5. 2015

Mgr. Dana Hýlová, ředitelka