Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola, příspěvková organizace, Bordovice
744 01 Bordovice 83

Mapka

MŠ: +420 556 855 539
ŠJ: +420 552 303 922

ms@bordovice.cz

Požadavky kladené na děti přijímané do Mateřské školy Bordovice, příspěvkové organizace

23.03.2018 10:35

Požadavky kladené na děti přijímané do Mateřské školy Bordovice, příspěvkové organizace

 

Dítě se do mateřské školy přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny

v § 33 zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP MŠ.

 

Při přijetí k předškolnímu vzdělávání by dítě mělo zvládnout následující:

 • oblékání:
  • oblékat a svlékat se (zpočátku s dohledem, rozlišit přední a zadní část oděvu),
  • nazouvat a vyzouvat si obuv,
  • ukládat oděv a obuv na určené místo (poznat si svou značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí a věci tam samostatně nebo s pomocí uložit),
  • poznat si své oblečení a obuv;

 

 • udržování tělesné čistoty:
  • kontrolovat své tělesné potřeby samostatně,
  • samostatně a správně používat toaletu (pleny nejsou přípustné),
  • zůstat suché i v době odpoledního spánku, v případě potřeby se samo vzbudit,
  • umývat si ruce mýdlem,
  • utírat si ruce i obličej do svého ručníku dosucha,
  • vyčistit si zuby,
  • vysmrkat se, používat kapesník;

 

 • jídlo:
  • při stolování sedět, neodbíhat,
  • jíst samostatně (vzít do ruky pečivo a kousat z něj, umět používat lžíci),
  • pít z hrníčku nebo skleničky;

 

 • rozumový vývoj a řeč:        
 •  znát své jméno a příjmení,
 • zvládat komunikační dovednosti odpovídající věku, vyjadřovat se více slovy než gesty,
 • hovořit v jednoduchých větách, odpovědět na jednoduché otázky,
 • reagovat na běžné pokyny (dospělých, učitelky),
 • dodržovat zdvořilostní návyky a pravidla slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat),
 • zvládnout odloučení od matky na určitý čas,
 • postupně navazovat kontakt s ostatními dětmi, neubližovat jim,
 • zacházet šetrně a osobními věcmi, hračkami, knihami;

 

 • pohybový vývoj:
  • bezpečně chodit po schodech,
  • ujít kratší vzdálenost (cca 1 km).

 

Čím více toho dítě při nástupu do mateřské školy bude umět, tím rychleji zvládne nároky, které na něj budou v průběhu výchovně vzdělávacího procesu kladeny. Samostatnost je pro dítě velkou výhodou.

 

 

V Bordovicích dne 23. 3. 2018.

 

Mgr. Dana Hýlová,  ředitelka