Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola, příspěvková organizace, Bordovice
744 01 Bordovice 83

Mapka

MŠ: +420 556 855 539
ŠJ: +420 552 303 922

ms@bordovice.cz

Potvrzení lékaře o očkování

22.03.2018 18:46

Potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte                              podle § 50 zákona 258/2000 Sb. nebo o kontraindikaci k očkování

 

 

Dítě ………………………………………………………………..,

 

Datum narození……………………………………………………

 

 

Dítě je řádně očkováno proti nákaze.

 

Dítě má kontraindikaci k očkování.

 

 

 

 

…………………………………                             ………………………………

            místo, datum                                                     razítko podpis lékaře

 

 

 

Potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte                              podle § 50 zákona 258/2000 Sb. nebo o kontraindikaci k očkování

 

 

 

Dítě ………………………………………………………………..,

 

Datum narození……………………………………………………

 

 

Dítě je řádně očkováno proti nákaze.

 

Dítě má kontraindikaci k očkování.

 

 

 

 

…………………………………                             ………………………………

            místo, datum                                                     razítko podpis lékaře